Building & Law, spol. s r.o. je česká, dynamická společnost, založena již v roce 2009.  Společnost disponuje mnoha zkušenostmi v oblasti stavebnictví, stavebního a obchodního práva. Tyto zkušenosti dále předává odborné i laické veřejnosti prostřednictvím vzdělávacích seminářů. Společnost je vlastníkem a provozovatelem sítě samoobslužných prádelen mezinárodní zn. Speed Queen, kde zaměstnává pracovníky se sníženou pracovní schopností.

Firma je zaměstnavatelem uznaným na chráněném trhu práce

Zakladatel a jednatel společnosti Mgr. Ing. David Jedinák je členem České společnosti pro stavební právo a člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.  Disponuje kombinací technického a právního vzdělání, přednáší a školí v oblasti stavebního, obchodního a autorského práva.