Právo

Společnost Building & Law, spol. s r.o. se v oblasti práva specializuje zejména na:

  • právní poradenství ve stavebnictví a obchodních závazkových právních vztahů- problematika a výklad aktuálního znění Stavebního zákona – 183/2006 Sb. ve znění    novely č. 350/2012 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky
  • zajištění stavebního řízení, stavebního povolení, ohlášení staveb
  • pořádání seminářů v oblasti autorských práv ve stavebnictví, stavebního zákona a    závazkových právních vztahů
  • vedení specializované právní poradny pro autorizované osoby České komory  autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě – ČKAIT oblast Ústí nad Labem
  • návrh a zpracování Smluv o dílo dle § 536 a násl.z.č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník  v platném znění
    zastupování klientů a právní poradenství v oblasti stavebního, obchodního a autorského  práva
    zpracování výzev a realizace veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.