Základy rozpočtování s využitím informačních technologií

zabranskyLektor: Ing. Jiří Zábranský

Studoval na ČVUT Praha, Fakulta stavební obor Podnikání a řízení ve stavebnictví, pracoval u Bovis Lend Lease a.s., Letiště Praha Ruzyně na pozici asistenta projektového manažera, dnes pracuje u ÚRS PRAHA a.s., na pracovišti v Českých Budějovicích jako manažer prodeje a školitel

 

Cíl vzdělávacího kurzu:

Cílem vzdělávacího kurzu je seznámit posluchače se základy metodiky rozpočtování, dále pak s následujícími tématy:

Stavba informačního fondu a využívání informací v rozpočtování, ekonomika a obecné souvislosti rozpočtování, slovníček základních pojmů, pohled ekonoma, pohled účetní, pohled manažera, pohled rozpočtáře, výnos, příjem, náklad, výdaj, fixní a variabilní náklady stavby, řídící informační systémy v rozpočtování, stavební software dostupný na internetu, využití CAD systémů v projektování

 

Bez nzvu-1Projekt „DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ZVYŠOVÁNÍ PRÁVNÍHO POVĚDOMÍ PRACOVNÍKŮ VE STAVEBNICTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI“

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.12/04.0009
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.