Vliv nového občanského zákoníku na přípravu a realizaci staveb

Mgr. Ing. David Jedinák

Lektor:

Mgr. Ing. David Jedinák – právník, člen České společnosti pro stavební právo, autorizovaný technik pro mosty a   inženýrské konstrukce, člen výboru ČKAIT oblast Ústí nad Labem, člen Klubu nezávislých odborníků ve vodním hospodářství.

 

Cíle vzdělávacího kurzu:

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními novinkami, které přináší nový občanský zákoník pro oblast výstavby. Nový občanský zákoník se významně dotkne téměř všech oblastí soukromoprávních vztahů. Nově je upravena problematika vlastnictví, a práv týkajících se nemovitostí, zaváděno je také právo stavby, které z našeho právního řádu vymizelo po roce 1964. Důraz na autonomii vůle přináší nové pojetí úpravy jak právních jednání obecně, tak závazkových právních vztahů, uzavírání smluv i jednotlivých smluvních typů. Významné změny zasáhnou i vztahy vznikající při přípravě a realizaci staveb.

 

Bez nzvu-1Projekt „DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ZVYŠOVÁNÍ PRÁVNÍHO POVĚDOMÍ PRACOVNÍKŮ VE STAVEBNICTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI“

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.12/04.0009
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.