Tým lektorů

Mgr. Ing. David Jedinák

Právník, člen České společnosti pro stavební právo, autorizovaný technik pro mosty a inž. konstrukce, člen výboru ČKAIT oblast Ústí nad Labem, člen Klubu nezávislých odborníků ve vodním hospodářství, ředitel a jednatel společnosti Building & Law, spol. s r.o..

 

 

Ing. Petr Ort, Ph.D.

Vedoucí Katedry oceňování majetku Bankovního institutu vysoké školy, vedoucí sekce znalectví certifikačního orgánu 3022.
Autor více než desítky monografií, problematikou nemovitostí se zabývá více než dvacet let. Profesní zkušenosti z American Appraisal, ltd., USA, největší světové společnosti pro oceňování nemovitostí, Komerční banky, a.s. a další. Přednášková činnost v ČR i zahraničí.

 

 

JUDr. Alena Bányaiová, CSc.

Členka Komise pro přípravu nového občanského zákoníku, členka Komise pro soukromé právo Legislativní vlády ČR, členka předsednictva Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, členka představenstva České společnosti pro stavební právo

 

 

Romana Kulhavá

Hlavní účetní stavební společnosti, majitelka účetní firmy PROÚČTO (www.proucto.cz)

 

 

 

JUDr. Ladislav Hireš

Nezávislý právník, působící jako poradce a konzultant v oblasti úpravy zákona o pozemních komunikacích, stavebního zákona, správního řádu a předpisů souvisejících; od r. 2009 u MV akreditovaný lektor dané právní úpravy pro činnost správních orgánů/silničních správních úřadů a speciálních stavebních úřadů (dříve působící jako právník Krajského úřadu Středočeského kraje, odvolací orgán, zastupující Středočeský kraj či KÚ Středočeského kraje v řízeních před obecnými i správními soudy; od r. 2010 do současné doby  zastupující Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje).

 

Mgr. Stanislav Malý

Právník, odborný asistent na katedře společenských věd Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, člen České společnosti pro stavební právo, autor publikace “Nový stavební zákon s komentářem”. ASPI 2007, Praha, (dnes Wolters Kluwer ČR, a.s.) a spoluautor publikace “Zákon o státní památkové péči, komentář”, Wolters Kluwer ČR, a.s, Praha , 2011 (2. přepracované a podstatně doplněné vydání publikace “Stavební zákon s komentářem” se v současné době připravuje s předpokládaným termínem prodeje v únoru 2013.

 

zabranskyJiří Zábranský

Studoval na ČVUT Praha, Fakulta stavební obor Podnikání a řízení ve stavebnictví, pracoval u Bovis Lend Lease a.s., Letiště Praha Ruzyně na pozici asistenta projektového manažera, dnes pracuje u ÚRS PRAHA a.s., na pracovišti v Českých Budějovicích jako manažer prodeje a školitel

 

 

daniela_bartakova

Mgr. Daniela Bartáková

Právnička, vystudovala fakulu práva Janka Jesenského na Slovensku, kde také pracovala jako ředitelka hotelu. V současné době spolupracuje s Anglickou firmou FM Legal a pro soukromého vlastníka zajišťuje správu budov.

 

 

pavel_jedinak

Ing. Pavel Jedinák

V současné době působí jako manažer mezinárodní společnosti, v minulosti manažerem v AAA auto, Kye account manažer v pobočce ČSOB. Vystudoval Bankovní institul Vysoká škola – Praha.