Stavbyvedoucí – kompetence, práva, povinnosti

Mgr. Ing. David JedinákLektor: 

Mgr. Ing. David Jedinák – právník, člen České společnosti pro stavební právo, autorizovaný technik pro mosty a   inženýrské konstrukce, člen výboru ČKAIT oblast Ústí nad Labem, člen Klubu nezávislých odborníků ve vodním hospodářství.

 

 

Cíl vzdělávacího kurzu:

Cílem vzdělávacího kurzu je seznámit posluchače s vybranými postupy podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu z pohledu AO, dále pak s následujícími tématy týkajících se pozice a odpovědnosti stavbyvedoucího:

Požadavky na staveniště a zařízení staveniště, stavbyvedoucí – kompetence, práva, povinnosti, bezpečnost při provádění prací na staveništi, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, provádění staveb, smluvní pojištění AO

 

Bez n‡zvu-1Projekt „DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ZVYŠOVÁNÍ PRÁVNÍHO POVĚDOMÍ PRACOVNÍKŮ VE STAVEBNICTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI“

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.12/04.0009
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.