Stavby

Společnost Building & Law, spol. s r.o. se v  oblasti stavebnictví specializuje zejména na sanace betonových konstrukcí a rekonstrukce staveb:

  • dopravní stavby – mosty, propustky, opěrné zdi
  • průmyslové stavby
  • vodní díla, čistírny odpadních vod
  • památkově chráněné objekty
  • kamenné dlažby a břehová opevnění

Dále provádíme:

  • injektáže a sanace trhlin, injektáže průsaků a sanace vlhkého zdiva
  • statické zajištění a zesilování nosných konstrukcí inovativními metodami – pomocí uhlíkových lamel a tkanin
  • zpracování průzkumů, technologických postupů a dokumentací pro realizace staveb – projektová činnost ve výstavbě
  • rozpočty a kalkulace staveb, zajištění diagnostiky staveb, potápěčské a stevebně technické průzkumy

Referenční listy staveb: