Projekt “DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ZVYŠOVÁNÍ PRÁVNÍHO POVĚDOMÍ PRACOVNÍKŮ VE STAVEBNICTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI” uskutečněný v roce 2014

Bez n‡zvu-1Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.12/04.0009
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU:

Cílem projektu je usnadnění přístupu k dalšímu vzdělávání, podpora vzdělávací nabídky DV v oblasti stavebnictví a stavebního práva, např. pro členy ČKAIT (České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) v Karlovarském kraji s cílem zvýšení konkurenceschopnosti firem, kde tito lidé působí, prohloubení nabídky DV a zvýšení motivace obyvatel k CŽU.

Záměr projektu vychází z chybějící vzdělávací nabídky školení kombinovanou formou v oblasti stavebnictví v regionu, identifikované během aktivní spolupráce s firmami a ČKAIT v Karlovarském kraji (včetně analýzy potřebnosti projektu, kterou jsme uskutečnili v listopadu a prosinci 2012).

Projekt je realizován firmou Building & Law spol. s r.o., se sídlem v Teplicích. V rámci projektu  vznikne 10 vzdělávacích modulů dalšího vzdělávání. Moduly budou realizovány jako on-line kurzy s úvodním a závěrečným tutoriálem.

Cílová skupina projektu bude oslovena motivační kampaní a vzdělávací moduly pilotně ověří min. 100 účastníků.

PROBĚHLÉ KURZY

„Kurzy byly pořádány ve spolupráci a pod záštitou České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě – oblastní kancelář Karlovy Vary (ČKAIT)“

„Všechny kurzy byly akreditovány ČKAIT a zařazeny do programu celoživotního vzdělávání.“

CÍLE PROJEKTU:

Cílem projektu je usnadnit individuální přístup obyvatel Karlovarského kraje k dalšímu vzdělávání, posílení informovanosti o nabídce DV, zvýšení motivace k celoživotnímu učení a tím i zlepšení konkurenceschopnosti firem v Karlovarském kraji prostřednictvím rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v regionu o vzdělávací programy formou e-learningu v oblasti stavebnictví a stavebního práva.

DÍLČÍ CÍLE PROJEKTU:

1. Autorsky připravit 10 vzdělávacích modulů zaměřených na rozvoj vědomostí účastníků v oblasti stavebnictví a stavebního práva a uplatnění získaného portfolia ve firmách.

2. Motivovat 100 programo-účastníků pro účast v projektu a pilotně ověřit vzdělávací moduly (on-line kurzy zahájené a ukončené prezenčním tutoriálem).

3. Proškolit odborníky – lektory ze sféry stavebnictví a práva v oblasti používání e-learningu ve výuce, nabídnout jim zefektivnění práce v distanční formě studia, kterou budou moci pilotně ověřit  v rámci projetktu a pilotního ověření svých kurzů, které budou autorsky připravovat a lektorovat.

4. Pro zajištění kvality vzdělávacích modulů budeme provádět průběžnou podrobnou evaluaci autorské přípravy i pilotního ověření kurzů.

Realizační tým projektu

Koordinátor projektu: Mgr. Ing. David Jedinák

e-mail: j[email protected]

tel.: 602 153 825602 153 825

 

 

Finanční manažerka: Romana Kulhavá

e-mail: [email protected]

tel.: 602 166 987602 166 987

 

 

Metodička projektu: PhDr. Lucie Rohlíková Ph.D.

e-mail: [email protected]

tel.: 604 115 360604 115 360

 

 

lenka_sokolovaManažerka pro vzdělávání, Jazyková korektorka: Mgr. Lenka Hlávková

e-mail: [email protected]

tel.: 732 756 063732 756 063

 

 

IT specialista: Bc. Jan Topinka

e-mail: [email protected]

tel.: 605 804 421605 804 421