Právo duševního vlastnictví – autorská práva ve stavebnictví

Mgr. Ing. David JedinákLektor: Mgr. Ing. David Jedinák

Právník, člen České společnosti pro stavební právo, autorizovaný technik pro mosty a   inženýrské konstrukce, člen výboru ČKAIT oblast Ústí nad Labem, člen Klubu nezávislých odborníků ve vodním hospodářství.

 

 

Cíl vzdělávacího kurzu:

seznámení s nejdůležitějšími zkušenostmi a poznatky z praktické aplikace zákona č. 121/2000 Sb. o prrávu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v oblasti stavebnictví

přehled nejdůležitějších ustanovení autorského zákona a jejich vzájemné vztahy, základní pojmy a kategorie – autorství, spoluautorství, vznik a obsah práva autorského, smluvní úprava autorských práv a nakládání s nimi, licenční smlouva, smluvní typy, zvláštní ustanovení o některých dílech ve vazbě na oblast stavebnictví

úvod – informace k písemnému materiálu – aktuální přehled platné právní úpravy v dané oblasti, právní rámec

přehled – základní pojmy a kategorie autorského zákona, předmět práva autorského

výklad – autorství, spoluautorství, vzik  obsah práva autorského, smluvní úprava autorkých práv a nakládání s nimi, licenční smlouva, smluvní typy, zvláštní ustanovení o některých dílech

závěr – základní principy ochrany autorských práv, správní delikty, vztah k profesním předpisům ČKAIT, diskuze k přednesené problematice, odpovědi na dotazy posluchačů, anketa, závěrečné shrnutí

 

Bez nzvu-1Projekt „DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ZVYŠOVÁNÍ PRÁVNÍHO POVĚDOMÍ PRACOVNÍKŮ VE STAVEBNICTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI“

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.12/04.0009
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.