Právní minimum autorizovaných osob činných ve výstavbě

daniela_bartakovaLektor:  Mgr. Daniela Bartáková

Právnička, vystudovala fakulu práva Janka Jesenského na Slovensku, kde také pracovala jako ředitelka hotelu. V současné době spolupracuje s Anglickou firmou FM Legal a pro soukromého vlastníka zajišťuje správu budov.

 

 

Cíl vzdělávacího kurzu:

Cílem vzdělávacího kurzu je seznámit posluchače se právními základy autorizovaných osob činných ve výstavbě, dále pak s následujícími tématy:

Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby, Autorizační zákon (základní ustanovení), BOZP, Živnostenský zákon a vybrané prováděcí předpisy, odpovědnost autorizované osoby, užití autorizačního razítka a vedení deníku AO, Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby, rizika a škody ve výstavbě, správní řízení ve výstavbě, podnikání ve výstavbě v České republice, podmínky pro činnost autorizovaných osob v EU

 

Bez nzvu-1Projekt „DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ZVYŠOVÁNÍ PRÁVNÍHO POVĚDOMÍ PRACOVNÍKŮ VE STAVEBNICTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI“

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.12/04.0009
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.