Seminář

Novela stavebního zákona 2018 – podzim 2017

Lektor: Mgr. Ing. David Jedinák

Termín konání: 11.12.2017

Místo konání:

Školicí centrum ISTAR, Hrnčířská 57/10

400 01 Ústí nad Labem – centrum      

Délka semináře: 4 hodiny, 13.00 – 17.00 hod


Cíl semináře: Cílem semináře je seznámit posluchače s obsahem novely stavebního zákona a poskytnout přehled nejvýznamnějších změn v oblasti územního rozhodování a stavebního řádu, s vazbou na navazující a související právní předpisy.

Seminář je určen: pro investory (soukromé i veřejné), projektanty, stavbyvedoucí, autorizované osoby, manažery projektů, zhotovitele staveb dále konzultanty a poradce v oblasti stavebního práva, pracovníky stavebních úřadů a dalších orgánů státní správy.

Program:

1) úvod – základní přehled, seznámení s novelou stavebního zákona účinnou od 1.1.2018  

2) nové pojetí společného územního a stavebního řízení

3) změny u jednotlivých forem územního rozhodování  

4) změny u jednotlivých forem povolování staveb  

5) změny v posuzování užívání stavby

6) změny dalších vybraných a souvisejících zákonů

7) závěr – dotazy, diskuse k přednesené problematice a odpovědi na dotazy posluchačů


Seminář je akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a ČKA.

Akreditaci ČKAIT naleznete zde

Akreditaci ČKA naleznete zde

Cena semináře:

Autorizovaná osoba ČKAIT a ČKA:    

– při platbě předem převodem 750,- Kč + 21% DPH

– při platbě v hotovosti na místě 950,- Kč + 21% DPH

Neautorizovaná osoba/ostatní účastníci:      

– při platbě předem převodem 1 250,- Kč + 21% DPH

– při platbě v hotovosti na místě 1550,- Kč + 21% DPH

– studenti VŠ – sleva 50% po předložení dokladu o studiu       

KAŽDÝ ÚČASTNÍK OBDRŽÍ ZDARMA ÚPLNÉ ZNĚNÍ STAVEBNÍHO ZÁKONA + OBČERSTVENÍ

V případě potíží či nejasností kontaktujte Romanu Sokolíkovou.