Proběhlé kurzy

Kurzy, které proběhly v rámci projektu “DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ZVYŠOVÁNÍ PRÁVNÍHO POVĚDOMÍ PRACOVNÍKŮ VE STAVEBNICTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI” v roce 2014

 

Kurz č. 1 – Velká novela stavebního zákona v praxi- od 7. ledna do 4.února 2014

Kurz č. 2 – Stavbyvedoucí – kompetence, práva, povinnosti- od 4. února do 11. března 2014

Kurz č. 4 – Nákladové řízení stavebních zakázek- od 11. března do 2. dubna 2014

Kurz č. 5 – Klíčové smlouvy pro přípravu a realizaci staveb- od 2. dubna do 6. května 2014

Kurz č. 3 – Vliv nového občanského zákoníku na přípravu a realizaci staveb – od 6. května do 27. května 2014

Kurz č. 6 – Základy rozpočtování s využitím informačních technologií – od 27.května do 17. června 2014

Kurz č. 9 – Metody oceňování nemovitostí a jejich aplikace ve stavebnictví – od 30. září do 21. října 2014

Kurz č. 7 – Právo duševního vlastnictví – autorská práva ve stavebnictví – od 9. září do 30. září 2014

Kurz č. 8 – Využití moderních informačních systémů ve stavebnictví – od 21. října do 18. listopadu 2014

Kurz č. 10 – Právní minimum autorizovaných osob činných ve výstavbě – od 18. listopadu do 9. prosince 2014

 

„Všechny kurzy byly akreditovány ČKAIT a zařazeny do programu celoživotního vzdělávání.“

 

 

 

 

 

Projekt “DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ZVYŠOVÁNÍ PRÁVNÍHO POVĚDOMÍ PRACOVNÍKŮ VE STAVEBNICTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI”

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.12/04.0009
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KURZŮ ZDE