Metody oceňování nemovitostí a jejich aplikace ve stavebnictví

Ing. Petr Ort, Ph.D.Lektor: Ing. Petr Ort, Ph.D.

Vedoucí Katedry oceňování majetku Bankovního institutu vysoké školy, Vedoucí sekce znalectví certifikačního orgánu 3022, Autor více než desítky monografií, problematikou nemovitostí se zabývá více než dvacet let. Profesní zkušenosti z American Appraisal, ltd., USA, největší světové společnosti pro oceňování nemovitostí, Komerční banky, a.s. a další.

 

Cíl kurzu:

Seznámení autorizovaných osob se základními metodami oceňování nemovitostí na tržních principech a s jejich možnou aplikací. Modul bude ilustrován konkrétními příklady a bude zaměřen na problematiku českého trhu. Absolvent modulu by měl získat potřebné znalosti pro ocenění základních typů nemovitostí a tvorbu cenových map

Předmět výkladu – seznámení s analýzou realitního trhu, základní metodikou a oceňování na tržních principech, cenovými mapami, praktickou aplikací a oceňování na tržních principech a doplňkovými problémy.

 

Bez n‡zvu-1Projekt „DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ZVYŠOVÁNÍ PRÁVNÍHO POVĚDOMÍ PRACOVNÍKŮ VE STAVEBNICTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI“

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.12/04.0009
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.