Klíčové smlouvy pro přípravu a realizaci staveb

JUDr. Alena Bányaiová, CSc.

Lektor:

JUDr. Alena Bányaiová, CSc. – členka Komise pro přípravu nového občanského zákoníku, členka Komise pro soukromé právo Legislativní vlády ČR, členka předsednictva Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, členka představenstva České společnosti pro stavební právo.

 

Cíle vzdělávacího kurzu:

seznámení s nejdůležitějšími ustanoveními platné právní úpravy v oblasti smluv pro přípravu a realizaci staveb – Smluvní vztahy v projektové činnosti,

Smluvní vztahy při provádění staveb – objasnění, vysvětlení a praktické příklady – právní rámec, typy a druhy smluv ve výstavbě, smlouva o dílo podle NOVÉHO občanského zákoníku, dále pak:

odpovědnost za vady, záruky, cena, platební podmínky, smluvní pokuty, vlastnické právo, odstoupení od smlouvy, provedení a převzetí díla

smlouva mandátní a příkazní, varianty smluvního zajištění výstavby, Všeobecné obchodní podmínky ve výstavbě a vzory smluv

 

Bez nzvu-1Projekt „DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ZVYŠOVÁNÍ PRÁVNÍHO POVĚDOMÍ PRACOVNÍKŮ VE STAVEBNICTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI“

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.12/04.0009
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.