Engeneering

Společnost Building & Law, spol. s r.o. v  poskytuje tyto služby:

  • projektová a konzultační činnost
  • dozorování staveb autorizovanými osobami dle zákona č. 360/1992 Sb. (v platném znění), o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
    zajištění stavebního povolení nebo ohlášení staveb
  • project management a inženýrská činnost pro investory, zadavatele a zhotovitele staveb (kompletní zajištění inženýrské činnosti od zpracování a posouzení investičních záměrů, přes přípravu staveb, jejich realizaci až po uvedení do provozu, zajištění koordinační a kompletační činnosti od zpracování nabídky na zhotovení stavby, přes její přípravu a realizaci až po uvedení do provozu)