Akreditace MV ČR

Snímek obrazovky 2015-10-12 v 22.59.49

Akreditace Velká Novela stavebního zákona

Snímek obrazovky 2015-10-12 v 23.00.22

Akreditace Vzdělávací instituce Buildinglaw s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snímek obrazovky 2015-10-12 v 23.00.39

Akreditace programu Specifika odstraňování černých staveb z hlediska stavebního zákona

Snímek obrazovky 2015-10-12 v 23.00.57

Akreditace programu Aktuální judikatura soudů ve vztahu ke stavebnictví – příklady ze soudní praxe.

Snímek obrazovky 2015-10-12 v 23.01.13

Akreditace programu Stavbyvedoucí – kompetence, práva, povinnosti